Vítejte v internetovém obchodu s výukovým softwarem.
Co zde seženete?
• Překladače textu a internetu • Výukové a překladové slovníky • Výuka jazyků • Audio učebnice •
• Antiviry • Jazykové učebnice • Kancelářské software •

Oboustranné překladače textů, internetových stránek a slovníky. Program PC Translator je software pro překlad cizojazyčných textů do češtiny a z češtiny do cizího jazyka. Zároveň slouží jako překladač internetových stránek a slovník v šesti jazycích. Angličtina - němčina - španělština - italština - ruština - francouzština. Oboustranné překladače textů, internetových stránek a slovníky. Program PC Translator je software pro překlad cizojazyčných textů do češtiny a z češtiny do cizího jazyka. Zároveň slouží jako překladač internetových stránek a slovník v šesti jazycích. Angličtina - němčina - španělština - italština - ruština - francouzština.                  

PC Translator 2010
překladač internetových stránek, e-mailů, dokumentů, textů a vět

Překlady z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, španělštiny do češtiny a z češtiny do cizího jazyka

Program PC Translator slouží pro podporu překladu textů do češtiny a z češtiny do cizího jazyka. Je nepostradatelným pomocníkem při překladu www-stránek, e-mailů, faxů, dopisů, návodů, nápověd apod. Obsahuje: oboustranný překladač textů, překladač www-stránek, překladač e-mailů a multioborový slovník s výslovností namluvenou rodilými mluvčími. Slovníkové databáze obsažené v tomto programu patří k největším na českém trhu. Program lze nainstalovat na počítače s MS Windows 98, Me, NT, 2000, XP. V programu je integrována i vlastní podpora klávesnic pro všechny jazyky, s programem lze pracovat i v "nečeském" Windows. Menu a nápovědy jsou v češtině, angličtině a němčině.


Program obsahuje: - Oboustranný překladač textů z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, španělštiny. Určeno pro překlad textů, internetových stránek, e-mailů atd. Obsahuje i multioborový slovník s výslovností namluvenou rodilými mluvčími.
Obousměrný překladač PC Translator 2010 je nepostradatelným pomocníkem při překladu e-mailů, dopisů, faxů, nápověd, technické dokumentace, návodů, internetových stránek, apod. Neocenitelný pro každého, kdo potřebuje často pracovat s cizojazyčnými psanými dokumenty a internetovými stránkami ...

PC Translator 2010
Text, který do překladače napíšete nebo vložíte schránkou z libovolného jiného editoru (MS Word, T602i PDF prohlížeč), může být překládán zcela automaticky nebo po větách s možností výběru náhradních významů ve středním okně. Do dolního okna se překlad automaticky ukládá. Výsledný překlad pak může být přímo vytištěn nebo dále zpracován v libovolném jiném editoru. Nová verze byla doplněna o korektor pravopisu (spellchecker) pro češtinu i všechny dodávané cizí jazyky.
Kromě plně automatického překladu umožňuje PC Translator i interaktivní překlad. Přímo zobrazuje i další možnosti překladu a umožňuje do překladu aktivně vstupovat. Například pouhým kliknutím myší ve středním okně můžete vybírat další významy, nejlépe odpovídající dané situaci nebo charakteru textu, pomocí myši upravit slovosled apod. Propracované funkční vlastnosti překladače a slovníku a výjimečný rozsah všeobecné i odborné slovní zásoby, dělají z programu PC Translator ten nejlepší prostředek pro podporu překladu textů, a to i pro uživatele s minimální znalostí jazyka. 
 
Překladač internetových stránek
Překladač internetových stránek provádí rychlý automatický překlad www-stránek. Přeloženou stránku zobrazí v češtině při plném zachování jejího grafického vzhledu. Při běžné práci s Internetem, v okamžiku kdy se rozhodnete v prohlížeči zobrazenou stránku přeložit, jen kliknete na klávesu quot;Přeložit". V okně Vašeho prohlížeče se pak otevřená stránka zobrazí přeložená. Program pracuje s prohlížeči Microsoft Internet Explorer verze 5.0 / 6.x. / 7.x

+++Info+++
Vývojový tým firmy LangSoft dokončil integraci překladače www-stránek do prohlížečů Firefox a Mozilla.
PC Translator lze tedy nyní používat již nejen v Internet Exploreru a MyIE2, ale i v těchto prohlížečích. 


Překladač internetových stránek obsahuje navíc i praktickou funkci "Přeložit označený text". Nemusíte tak vždy překládat celou stránku, ale jen to, co na stránce označíte myší. Okno s přeloženým textem lze přepínat do režimu, ve kterém se zobrazuje buď překlad nebo rozklad věty.

Překladač e-Mailů
Překladač e-mailů slouží pro rychlý automatický překlad označených textů. Text, který označíte myší nebo z klávesnice, překladač přeloží a zobrazí v novém okně. Program lze využívat všude, kde lze text z klávesnice nebo pomocí myši označit. Kromě např. Outlook Expressu lze program používat také ve všech editorech textů a ve všech prohlížečích www-stránek. Okno s přeloženým textem lze přepínat do režimu, ve kterém se zobrazuje buď překlad nebo rozklad věty.

Slouník - oboustranný, multioborový
Slovník je maximálně přehledný a srozumitelný.Umožňuje snadné vyhledávání, doplňování i editaci slovní zásoby. Slovníková databáze je nejdůležitější částí celého programu. Je společná všem čtyřem programům a tak lze např. doplněním slovníku o nová slova nebo slovní obraty ovlivnit překlad textů. Na rozdílod mnoha jiných elektronických slovníků je slovní zásoba významově tříděna v obou směrech (z cizího i do cizího jazyka) a toto pořadí významů (překladů) každého slova ve slovníku lze také jednoduše uživatelsky upravovat (např. ano=yes, další méně důležité významy postupně následují). Doplněný význam tak lze například i předsunout před význam, který již ve slovníku je, pokud ho uživatel považuje za "důležitější". 
Slovník se vyznačuje velkým množstvím nadstandardních funkcí, rychlostí a stabilitou. Ovládací program slovníku lze spouštět zcela nezávisle na překladači (vlastní spouštěcí ikonou). Slovník lze spouštět i vícenásobně a pracovat tak s více jazyky či směry překladu (z češtiny a do češtiny) najednou.
Kromě možnosti syntetické výslovnosti obsahuje slovník i výslovnost namluvenou rodilými mluvčími a také psanou výslovnost v angličtině. Součástí je i databáze příkladů použití nejpoužívanějších slov a slovních obratů ve větách, tvary nepravidelných sloves, informace k časování sloves, skloňování, členy podstatných jmen ad. 
Důležitou součástí programu je i program Manažer slovní zásoby. Tento program umožňuje snadné zálohování slovníků, export a import slovní zásoby do a z textového souboru, export doplněných slov, práci s více slovníkovými databázemi v různých adresářích, eliminaci duplicit, zákaz či povolení editace apod.

Slouník - základní vlastnosti
• Přehlednost - co je význam, to 1 řádek. Zlepšuje orientaci a urychluje výběr z celé synonymické řady.
• Možnost setřídění překladů - podle vlastních potřeb a vývoje jazyka (významového posunu) tak, aby nejpravděpodobnější překlady slova byly uvedeny jako první.
• Možnost snadného doplňování nových slov. - Vše co doplníte nebo upravíte ve slovníku se okamžitě projeví i v překladači textů a v překladači internetových stránek (programy využívají stejnou slovníkovou databázi). Přitom lze se všemi programy pracovat současně!
• Vyhledává slova i části slov uvnitř hesel
• Vyhledává slova zadaná v různých tvarech - obsahuje lemmatizátor.
• Vyhledává slova s podobným významem
• Členy u němčiny, francouzštiny a italštiny
• Slova s novým německým pravopisem
• Funkce Více o slově - k nepravidelnému slovesu v angličtině najde i všechny jeho ostatní tvary. V němčině vyhledá informace k časování sloves, skloňování a členy podstatných jmen.
• Příklady použití - nejpoužívanějších slov vyhledá v databázi vzorových přeložených vět.
• Individuální nastavení velikosti slovníku a velikosti typu písma - tím i počtu řádků zobrazovaných najednou na jedné obrazovce.
• Všeobecná i odborná slovní zásoba - odborná slovní zásoba zahrnuje více jak dvacet oborů (počítačový, technický, elektrotechnický, lékařský, vojenský, chemický, právnický, stavařský ad.). Na rozdíl od většiny jiných slovníků má PC Translator odborná i všeobecná slova v jedné standardně dodávané databázi. Kromě toho, že uživatel nemusí další slovníky "dokupovat", se tím předejde velkým duplicitám v případě, že jsou slova obsažena současně ve všeobecném i několika odborných slovnících. Skutečný rozsah slovníku PC Translatoru je pak často větší, než u slovníků dodávaných po jednotlivých odbornostech. Protože je PC Translator již více jak 15 let používán při překladech textů, obsahuje také velké množství gramatických a frazeologických spojení, která jiné slovníky neobsahují.
• Barevné odlišení oborů - odbornou slovní zásobu lze barevně rozlišit.
• Výslovnost namluvili rodilí mluvčí - pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu i ruštinu. V angličtině je mluvená i psaná výslovnost, psaná se zobrazuje přímo na stavovém řádku slovníku, s vyznačením nepravidelných sloves.
• Historie hledání - zobrazí předchozí hledaná slova v každém jazyce a směru překladu.
• Vlastní integrovaná podpora klávesnic - automaticky přepíná mezi českou a cizí (ruskou, německou...) klávesnicí, podle toho, na které straně slovníku právě jste. Program také umožňuje nastavit automatické přepínání systémových klávesnic Windows.
- zajišťuje vysoce efektivní formát ukládání dat vyvinutý speciálně pro jazykové slovníky.
• Podpora sdílení slovníkových databází - v sítích šetří místo na discích jednotlivých uživatelů. Slovník pak může být současně doplňován a editován více uživateli (pokud není editace uživatelům zakázána přístupovými právy nebo příslušnou volbou v manažeru slovníku).


PC Translator 2007 překladač internetových stránek, e-mailů, dokumentů, textů a vět Překlady z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, španělštiny do češtiny a z češtiny do cizího jazyka Program PC Translator slouží pro podporu překladu textů do češtiny a z češtiny do cizího jazyka. Je nepostradatelným pomocníkem při překladu www-stránek, e-mailů, faxů, dopisů, návodů, nápověd apod. Obsahuje: oboustranný překladač textů, překladač www-stránek, překladač e-mailů a multioborový slovník s výslovností namluvenou rodilými mluvčími. Slovníkové databáze obsažené v tomto programu patří k největším na českém trhu. Program lze nainstalovat na počítače s MS Windows 98, Me, NT, 2000, XP. V programu je integrována i vlastní podpora klávesnic pro všechny jazyky, s programem lze pracovat i v "nečeském" Windows. Menu a nápovědy jsou v češtině, angličtině a němčině. Program obsahuje: - Oboustranný překladač textů z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, španělštiny. Určeno pro překlad textů, internetových stránek, e-mailů atd. Obsahuje i multioborový slovník s výslovností namluvenou rodilými mluvčími. Obousměrný překladač PC Translator 2007 je nepostradatelným pomocníkem při překladu e-mailů, dopisů, faxů, nápověd, technické dokumentace, návodů, internetových stránek, apod. Neocenitelný pro každého, kdo potřebuje často pracovat s cizojazyčnými psanými dokumenty a internetovými stránkami ... PC Translator 2007 Text, který do překladače napíšete nebo vložíte schránkou z libovolného jiného editoru (MS Word, T602i PDF prohlížeč), může být překládán zcela automaticky nebo po větách s možností výběru náhradních významů ve středním okně. Do dolního okna se překlad automaticky ukládá. Výsledný překlad pak může být přímo vytištěn nebo dále zpracován v libovolném jiném editoru. Nová verze byla doplněna o korektor pravopisu (spellchecker) pro češtinu i všechny dodávané cizí jazyky. Kromě plně automatického překladu umožňuje PC Translator i interaktivní překlad. Přímo zobrazuje i další možnosti překladu a umožňuje do překladu aktivně vstupovat. Například pouhým kliknutím myší ve středním okně můžete vybírat další významy, nejlépe odpovídající dané situaci nebo charakteru textu, pomocí myši upravit slovosled apod. Propracované funkční vlastnosti překladače a slovníku a výjimečný rozsah všeobecné i odborné slovní zásoby, dělají z programu PC Translator ten nejlepší prostředek pro podporu překladu textů, a to i pro uživatele s minimální znalostí jazyka. Překladač internetových stránek Překladač internetových stránek provádí rychlý automatický překlad www-stránek. Přeloženou stránku zobrazí v češtině při plném zachování jejího grafického vzhledu. Při běžné práci s Internetem, v okamžiku kdy se rozhodnete v prohlížeči zobrazenou stránku přeložit, jen kliknete na klávesu quot;Přeložit". V okně Vašeho prohlížeče se pak otevřená stránka zobrazí přeložená. Program pracuje s prohlížeči Microsoft Internet Explorer verze 5.0 / 6.x. / 7.x +++Info+++ Vývojový tým firmy LangSoft dokončil integraci překladače www-stránek do prohlížečů Firefox a Mozilla. PC Translator lze tedy nyní používat již nejen v Internet Exploreru a MyIE2, ale i v těchto prohlížečích. Překladač internetových stránek obsahuje navíc i praktickou funkci "Přeložit označený text". Nemusíte tak vždy překládat celou stránku, ale jen to, co na stránce označíte myší. Okno s přeloženým textem lze přepínat do režimu, ve kterém se zobrazuje buď překlad nebo rozklad věty. Překladač e-Mailů Překladač e-mailů slouží pro rychlý automatický překlad označených textů. Text, který označíte myší nebo z klávesnice, překladač přeloží a zobrazí v novém okně. Program lze využívat všude, kde lze text z klávesnice nebo pomocí myši označit. Kromě např. Outlook Expressu lze program používat také ve všech editorech textů a ve všech prohlížečích www-stránek. Okno s přeloženým textem lze přepínat do režimu, ve kterém se zobrazuje buď překlad nebo rozklad věty. Slovník - oboustranný, multioborový Slovník je maximálně přehledný a srozumitelný.Umožňuje snadné vyhledávání, doplňování i editaci slovní zásoby. Slovníková databáze je nejdůležitější částí celého programu. Je společná všem čtyřem programům a tak lze např. doplněním slovníku o nová slova nebo slovní obraty ovlivnit překlad textů. Na rozdílod mnoha jiných elektronických slovníků je slovní zásoba významově tříděna v obou směrech (z cizího i do cizího jazyka) a toto pořadí významů (překladů) každého slova ve slovníku lze také jednoduše uživatelsky upravovat (např. ano=yes, další méně důležité významy postupně následují). Doplněný význam tak lze například i předsunout před význam, který již ve slovníku je, pokud ho uživatel považuje za "důležitější". Slovník se vyznačuje velkým množstvím nadstandardních funkcí, rychlostí a stabilitou. Ovládací program slovníku lze spouštět zcela nezávisle na překladači (vlastní spouštěcí ikonou). Slovník lze spouštět i vícenásobně a pracovat tak s více jazyky či směry překladu (z češtiny a do češtiny) najednou. Kromě možnosti syntetické výslovnosti obsahuje slovník i výslovnost namluvenou rodilými mluvčími a také psanou výslovnost v angličtině. Součástí je i databáze příkladů použití nejpoužívanějších slov a slovních obratů ve větách, tvary nepravidelných sloves, informace k časování sloves, skloňování, členy podstatných jmen atd. Důležitou součástí programu je i program Manažer slovní zásoby. Tento program umožňuje snadné zálohování slovníků, export a import slovní zásoby do a z textového souboru, export doplněných slov, práci s více slovníkovými databázemi v různých adresářích, eliminaci duplicit, zákaz či povolení editace apod. Slovník - základní vlastnosti • Přehlednost - co je význam, to 1 řádek. Zlepšuje orientaci a urychluje výběr z celé synonymické řady. • Možnost setřídění překladů - podle vlastních potřeb a vývoje jazyka (významového posunu) tak, aby nejpravděpodobnější překlady slova byly uvedeny jako první. • Možnost snadného doplňování nových slov. - Vše co doplníte nebo upravíte ve slovníku se okamžitě projeví i v překladači textů a v překladači internetových stránek (programy využívají stejnou slovníkovou databázi). Přitom lze se všemi programy pracovat současně! • Vyhledává slova i části slov uvnitř hesel • Vyhledává slova zadaná v různých tvarech - obsahuje lemmatizátor. • Vyhledává slova s podobným významem • Členy u němčiny, francouzštiny a italštiny • Slova s novým německým pravopisem • Funkce Více o slově - k nepravidelnému slovesu v angličtině najde i všechny jeho ostatní tvary. V němčině vyhledá informace k časování sloves, skloňování a členy podstatných jmen. • Příklady použití - nejpoužívanějších slov vyhledá v databázi vzorových přeložených vět. • Individuální nastavení velikosti slovníku a velikosti typu písma - tím i počtu řádků zobrazovaných najednou na jedné obrazovce. • Všeobecná i odborná slovní zásoba - odborná slovní zásoba zahrnuje více jak dvacet oborů (počítačový, technický, elektrotechnický, lékařský, vojenský, chemický, právnický, stavařský ad.). Na rozdíl od většiny jiných slovníků má PC Translator odborná i všeobecná slova v jedné standardně dodávané databázi. Kromě toho, že uživatel nemusí další slovníky "dokupovat", se tím předejde velkým duplicitám v případě, že jsou slova obsažena současně ve všeobecném i několika odborných slovnících. Skutečný rozsah slovníku PC Translatoru je pak často větší, než u slovníků dodávaných po jednotlivých odbornostech. Protože je PC Translator již více jak 15 let používán při překladech textů, obsahuje také velké množství gramatických a frazeologických spojení, která jiné slovníky neobsahují. Barevné odlišení oborů - odbornou slovní zásobu lze barevně rozlišit. • Výslovnost namluvili rodilí mluvčí - pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu i ruštinu. V angličtině je mluvená i psaná výslovnost, psaná se zobrazuje přímo na stavovém řádku slovníku, s vyznačením nepravidelných sloves. • Historie hledání - zobrazí předchozí hledaná slova v každém jazyce a směru překladu. • Vlastní integrovaná podpora klávesnic - automaticky přepíná mezi českou a cizí (ruskou, německou...) klávesnicí, podle toho, na které straně slovníku právě jste. Program také umožňuje nastavit automatické přepínání systémových klávesnic Windows. - zajišťuje vysoce efektivní formát ukládání dat vyvinutý speciálně pro jazykové slovníky. • Podpora sdílení slovníkových databází - v sítích šetří místo na discích jednotlivých uživatelů. Slovník pak může být současně doplňován a editován více uživateli (pokud není editace uživatelům zakázána přístupovými právy nebo příslušnou volbou v manažeru slovníku). *v.d. = významová dvojice (slovo nebo fráze a její překlad). Na rozdíl od některých jiných elektronických slovníků se zde jedná o počet unikátních v.d. (bez duplicit) a ne o prostý součet rozsahu všeobecných a odborných slovníků, jejichž slovní zásoba se více či méně překrývá. Pozn. Eliminaci duplicit zajišťuje program Dictionary Manager, který je také součástí programu PC Translator. Pozn.: Software PC Translator byl testován dle platné metodiky registrace SW pro instalaci a provoz v IKI, reg. číslo RS 00115. (IKI = Informační a komunikační infrastruktura vybudovaná GD pro PIII SIPVZ - Školská síť.)